Opłaty

Zasady ustalania i wysokość opłat

 1. Centrum WIEMY nie świadczy korepetycji / kursów doraźnych, w okresie krótszym niż miesiąc. Minimalny okres trwania korepetycji / kursu to 1 miesiąc (minimum 4 zajęcia 90-minutowe).
 2. Warunkiem rozpoczęcia korepetycji / kursu jest podpisanie umowy świadczenia usług edukacyjnych z Centrum WIEMY.
 3. Ceny – w przeliczeniu na godzinę lekcyjną (45 min.) – już od 25 zł, ale ceny kursów i korepetycji zależą od:
  • okresu umowy (im dłuższa umowa tym tańsze korepetycje),
  • częstotliwości zajęć (4, 8 lub więcej zajęć 90-minutowych w miesiącu),
  • trybu zajęć: indywidualne lub grupowe (2-4 uczniów).
 4. Płatności za korepetycje i kursy dokonywane są w miesięcznych ratach, zgodnie z harmonogramem płatności ustalanym w umowie.
 5. Ostateczną wysokość miesięcznej raty ustalamy po bezpłatnej (obowiązkowej) lekcji diagnostycznej, na podstawie której uzgadniamy, wraz z rodzicem/opiekunem, częstotliwość, czas trwania i tryb zajęć.
 6. Rodzic/opiekun dokonuje płatności w wysokości i w terminach wskazanych w harmonogramie, przelewem na konto Centrum WIEMY lub gotówką w biurze. (Przyjmujemy również wpłaty kartą płatniczą, telefonicznie: Blik, Google-Pay, Apple-Pay, Samsung-Pay)
Zadzwoń już teraz, żeby umówić się na lekcję diagnostyczną:
608 630 231