Kontrola postępów w nauce

Po wybraniu terminu zajęć uczeń zaczyna uczęszczać na zajęcia, a jego postępy w nauce są stale monitorowane. Centrum Wiemy współpracuje na bieżąco z rodzicami.

Wszelkie uwagi rodziców na temat prowadzenia zajęć są mile widziane, z uwagą wysłuchujemy również opinii rodziców dotyczących wymagań szkolnych, a wszystko po to, aby zmaksymalizować efekty nauczania.