Bezpłatna lekcja diagnostyczna

Bezpłatna lekcja diagnostyczna jest pierwszym spotkaniem ucznia z korepetytorem. Lekcja trwa 20-45 minut i w jej trakcie korepetytor ma możliwość zapoznania się z uczniem, poznania jego słabych i mocnych stron, a uczeń ma możliwość porozmawiania z przyszłym korepetytorem i sprawdzenia w jaki sposób prowadzi on zajęcia.

Prosimy, aby na lekcję diagnostyczną uczeń przyniósł zeszyty i książki z przedmiotu. Ułatwi to korepetytorowi zapoznanie się z przerabianym aktualnie w szkole materiałem.

Prosimy, aby na lekcję diagnostyczną uczeń przyszedł wraz z rodzicem lub opiekunem. W trakcie lekcji rodzic lub opiekun będzie się mógł zapoznać z regulaminem zajęć, treścią umowy korepetycyjnej, wybrać najbardziej optymalny cenowo wariant korepetycji, a pracownicy Centrum WIEMY odpowiedzą na wszystkie dodatkowe pytania.

Udział ucznia w bezpłatnej lekcji diagnostycznej nie wiąże się z koniecznością podpisania umowy korepetycyjnej.